Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 78.     Från sida 145 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Medan gästerna samlas, tycks många i förväg vara upptagna med något samtalsämne av utomordentligt intresse. En undertryckt rörelse går igenom sällskapet. Små grupper samspråkar i intresserad men lugn ton, och undrande blickar kastas på Marias son.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.