Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 78.     Från sida 145 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Då Maria hade hört lärjungarnas vittnesbörd angående Jesus, kände hon sig uppmuntrad i den förvissningen, att det hopp hon så länge närt, inte skulle komma på skam. Men hon skulle ha varit mer, än människa, om det i denna heliga glädje inte hade blandat sig något av en mors naturliga stolthet. Då hon såg de många blickar, som var riktade på Jesus, önskade hon sig kunna förmå Honom till, att bevisa inför sällskapet, att Han verkligen var den av Gud ärade. Hon hoppades, att det skulle ges Honom tillfälle, att utföra ett underverk inför dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.