Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 78.     Från sida 145 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Enligt tidens sed pågick vigselfestligheterna i flera dagar. Vid detta tillfälle hände det sig, att vinförrådet tog slut, innan festen var till ända. Denna upptäckt åstadkom mycken förlägenhet och beklagande. Det brukade ej fattas vin vid festliga tillfällen, och dess uteblivande kunde tas som ett tecken på bristande gästfrihet. Maria, som var släkt med brudparet, hade biträtt vid förberedelserna för festen, och hon sade till Jesus: ”’De har inget vin.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.