Tidsåldrarnas Längtan kapitel 11. 79.     Från sida 145 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid ett Bröllop

Dessa ord innebar en vink om, att Han skulle fylla deras behov. Men Jesus svarade: ”’Låt mig vara, moder; min stund är ännu icke kommen.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.