Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 97.     Från sida 183 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Grundat på Johannesevangeliet 4:1-42.
På Sin väg till Galiléen gick Jesus genom Samarien. Det var vid middagstiden Han nådde den vackra Sikarsdalen. Där denna dal öppnar sig, ligger Jakobs brunn. Trött av vandringen, satte Sig Jesus ned, för att vila, medan Hans lärjungar gick, för att köpa mat.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.