Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 98.     Från sida 187 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Jesus besvarade inte genast frågan angående Sig Själv, utan sade med högtidligt allvar:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.