Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 98.     Från sida 187 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.