Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 98.     Från sida 187 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Den, som söker att stilla sin törst vid världens brunnar, blir snart törstig igen. Överallt finns det otillfredsställda människor. De längtar efter något, som kan fylla själens behov. Endast En kan tillfredsställa hjärtats krav. Världens behov, alla folks åstundan eller längtan, är Jesus Kristus. Den gudomliga nåd, som endast Han kan ge, är det levande vattnet, som renar, vederkvicker och ger själen nytt liv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.