Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Jesus menade inte, att en enda dryck av livets vatten skulle vara nog för den törstande. Den, som smakat Kristi kärlek, längtar ständigt efter mer och söker inte efter något annat. Rikedom, ära och världsliga nöjen har inte längre någon dragningskraft på honom. Hans hjärtas ständiga rop är: ”Mer, mera av Dig!”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.