Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Och Han, som uppenbarar för själen dess behov, väntar på, att få tillfredsställa själens hunger och törst. Alla mänskliga resurser och hjälpmedel kommer att svika. Brunnarna kommer att tömmas, källorna torka ut. Men vår Frälsare är ett outtömligt källsprång. Vi må dricka och dricka igen och ändå alltid finna nog och övernog. Den, som förblir i Kristus, har i sitt eget liv ett välsignelsens källsprång – ”en källa av levande vatten till evigt liv”. Ur denna källa kan vi erhålla nog och övernog av nåd och kraft för alla behov.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.