Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Då Jesus talade om det levande vattnet, såg kvinnan på Honom med förundran. Han hade väckt hennes intresse och framkallat ett begär efter den gåva, som Han talade om. Hon insåg nu, att det inte var vattnet från Jakobs brunn Jesus avsåg, ty av detta drack hon ständigt och blev törstig igen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.