Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Herre”, sade hon, ”ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.