Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Nu bytte Jesus helt plötsligt om samtalsämne. Innan denna själ kunde ta emot den gåva Han hade att skänka, måste hon se sin synd och sin Frälsare. Han bad henne, att gå för att tillkalla sin man, varpå hon svarade: ”’Jag har ingen man.’” På så sätt hoppades hon, att slippa alla frågor i den riktningen. Men Frälsaren fortsatte:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.