Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.