Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 97.     Från sida 183 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Judarna och samariterna var bittra fiender. Så mycket som möjligt undvek de, att komma i beröring med varandra. De skriftlärde ansåg det visserligen vara tillåtet, att i oundvikliga affärsangelägenheter sammanträffa med en samarit, men allt personligt umgänge var strängt förbjudet. En jude ville inte låna något av en samarit, ej heller ta emot en vänlighet från det hållet, inte ens en bit bröd eller en bägare vatten. Då lärjungarna köpte mat, handlade de i överensstämmelse med sitt folks vana. Men därutöver gick de inte. Att begära en ynnest eller vänlighet av en samarit, eller på något sätt göra något till förmån för honom, ingick ej i Jesu lärjungars tankevärld.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.