Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 99.     Från sida 188 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Kvinnan bävade. En hemlighetsfull hand vände bladen i hennes livs bok, bringande i dagen det, som hon hoppades skulle förbli gömt för alltid. Vem var Han, som kunde läsa hennes livs hemligheter som en uppslagen bok? Tankar väcktes inom henne på evigheten, på den kommande domen, när allt fördolt skall uppenbaras. I detta ljus vaknade samvetet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.