Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 100.     Från sida 189 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Hon kunde inte förneka någonting, men hon sökte att undvika ett så pinsamt ämne. Med djup vördnad sade hon:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.