Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 100.     Från sida 189 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Herre, jag märker att du är en profet.” – Sedan sökte hon, att stilla sitt samvetes oro med att föra in samtalet på religiösa tvistefrågor. Om denne man vore en profet, skulle Han säkert ge henne klarhet i frågor, som länge varit diskuterade.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.