Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 100.     Från sida 190 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Tåligt lät Jesus henne föra samtalet vart hon ville. Under tiden avvaktade Han ett nytt tillfälle, att rikta sanningen om henne själv till hennes hjärta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.