Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 100.     Från sida 190 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”Våra fäder har tillbett på detta berg”, sade hon, ”och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.