Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 100.     Från sida 190 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Inom synhåll låg berget Gerissim. Det forna templet på berget var nedrivet och endast altaret var kvar. Platsen för tillbedjan hade varit ett stridsämne mellan judar och samariter. En del av de samaritiska förfäderna hade en gång tillhört Israel, men på grund av deras avfall från Gud hade Han sänt ett avgudadyrkande folk, för att underkuva dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.