Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 101.     Från sida 191 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Jesu önskan var, att lyfta kvinnans tankar över yttre former, ceremonier och tvistefrågor. Därför sade Han:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.