Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 101.     Från sida 191 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.