Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 101.     Från sida 191 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.