Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 101.     Från sida 192 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”Det Är Jag, den som talar med dig’”, blev Frälsarens svar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.