Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 102.     Från sida 192 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Då kvinnan hörde dessa ord, väcktes tron till liv i hennes hjärta. Hon godtog detta tillkännagivande från den gudomlige Lärarens läppar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.