Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 102.     Från sida 192 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Denna kvinna hade ett känsligt och förstående sinnelag. Hon var redo, att ta emot den underbaraste av alla uppenbarelser. Hon var intresserad av Skrifterna, och den Helige Ande hade förberett hennes sinne, för att ta emot mera ljus. Hon hade utan tvivel hört löftet i Gamla Testamentet: ”Herren, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till” (Femte Moseboken 18:15). Hon längtade efter, att förstå profetiorna. Sanningen kastade redan sitt ljus in i hennes själ. Livets vatten, det andliga livet, som Kristus ger åt varje törstande själ, hade redan sprungit fram i hennes hjärta. Guds Ande hade redan börjat Sitt verk i henne.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.