Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 102.     Från sida 192 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Aldrig hade Jesus talat så öppet och oreserverat till de egenrättfärdiga judarna, som till denna kvinna. För henne uppenbarade Han, vad Han undanhöll judarna och vad Han senare ålade lärjungarna, att bevara som en hemlighet. Jesus såg, att hon skulle använda sin kunskap till, att få andra att dela den nåd Han ger.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.