Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 102.     Från sida 192 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Då lärjungarna återvände, blev de förvånade över, att finna sin Mästare i samtal med en kvinna. Han hade inte släckt Sin törst, och Han avbröt inte Sitt samtal, för att äta den mat lärjungarna skaffat. Då kvinnan gått, uppmanade lärjungarna Honom att äta. Mästaren satt tyst, helt försjunken i hänryckt begrundan. Hans ansikte lyste, och de drog sig för, att störa Honom i Hans innerliga samband med himmelen. Men de visste, att Han var trött och utmattad. Det var deras plikt, att påminna Honom om Hans fysiska behov. Jesus, som såg deras kärleksfulla omsorg, sade:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.