Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 102.     Från sida 193 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Lärjungarna undrade, vem som fört mat till Honom, men Han förklarade: ”’Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.