Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 97.     Från sida 183 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

En samaritisk kvinna kom till brunnen. Och till synes omedveten om Hans närvaro, fyllde hon sin kruka med vatten. Då hon vände, för att gå igen, bad Jesus henne om vatten. Frälsaren sökte, att finna nyckeln till hennes hjärta. Med den finkänslighet, som gudomlig kärlek ger, erbjöd Han henne ej en ynnest, utan bad därom. Ett vänligt erbjudande skulle kanske ha blivit tillbakavisat, men förtroende väcker förtroende. Himmelens Konung kom till denna arma, förlorade själ och bad om en tjänst.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.