Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 103.     Från sida 193 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Jesu hjärta fröjdade sig över, att kvinnans samvete vaknat. Han såg henne dricka av livets vatten, och Hans hunger och törst var stillad. Det goda verkets fullbordan, vilket Han överlåtit åt himmelen att utföra, styrkte Honom i Hans arbete och höjde Honom över de mänskliga behoven. Att hjälpa en själ, som hungrar och törstar efter sanningen, var för Honom mera välgörande, än mat och dryck. Det var Honom till lisa och vederkvickelse, eller lättnad och stärkande vila. Att göra gott, var Hans liv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.