Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 103.     Från sida 194 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Vår Frälsare törstar efter förståelse. Han hungrar efter deras kärlek och medkänsla, för vilka Han har utgjutit Sitt blod. Han trår med outsäglig längtan efter, att de skall komma till Honom och få liv. Liksom en mor längtar efter, att se ett igenkännande leende på sitt lilla barns läppar som tecken på gryende intelligens, väntar Kristus på, att se uttryck för tacksam kärlek, som visar, att det andliga livet har börjat att spira i våra själar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.