Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 103.     Från sida 194 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”Kom och se en man, som har sagt mig allt, vad jag har gjort. Månne inte Han är Messias?”, sade hon till stadens invånare. – Hennes ord rörde deras hjärtan. Det var ett nytt uttryck i hennes ansikte, en förändring i hela hennes uppträdande. De blev angelägna om, att se Jesus. ”Då gick de ut ur staden och kom till Honom.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.