Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 103.     Från sida 194 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Där Jesus satt vid brunnen, såg Han sädesfält runt omkring, såg deras späda grönska i det strålande solskenet. Med en handrörelse visade Han lärjungarna på denna vackra syn och använde den som sinnebild.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.