Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 103.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Och medan Han talade, såg Han människoskaror komma till brunnen. Det var fyra månader kvar till skördetiden, men här var en skörd redan färdig att bärgas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.