Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 104.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar.” – Här påvisar Jesus den heliga tjänst, som de som tar emot evangelium, är skyldiga sin Herre. De skall vara Hans levande redskap. Han kräver deras personliga tjänst. Antingen vi sår eller skördar, verkar vi för Gud. En sår säden, en annan skördar, och både såningsmannen och skördaren får sin lön. De gläds tillsammans över lönen för sin möda.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.