Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 104.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

De ord, som talades till kvinnan vid brunnen, var en god säd, som såddes, och hur snart bar den ej frukt! Samariterna kom och hörde Jesus och trodde på Honom. De samlades kring Honom vid brunnen och framställde frågor till Honom. Ivrigt tog de emot Hans svar på många frågor, som oroat dem. Allteftersom de lyssnade, försvann deras villrådighet. De liknade ett folk, som trevar i djupt mörker och plötsligt får se den nya dagens morgon gry. Men de var inte nöjda med detta korta sammanträffande. De var ivriga, att höra mer och att få sina vänner att lyssna till denne underbare Lärare. De bjöd Honom in i staden och bad Honom, att stanna hos dem. Under två dagar dröjde Han kvar i Samarien, och många trodde på Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.