Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 104.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Fariséerna föraktade Jesu ringhet. De struntade i Hans underverk och krävde tecken på, att Han var Guds Son. Men samariterna begärde ej något tecken, och Jesus utförde ej något underverk ibland dem, förutom att Han vid brunnen avslöjade hemligheten i kvinnans liv. Ändå var det många, som tog emot Honom. I sin nyfunna glädje sade de till kvinnan: ”’Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.