Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 97.     Från sida 183 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Kvinnan såg, att Jesu var jude. I sin förvåning glömde hon, att uppfylla Hans begäran och sökte i stället, att utröna eller finna orsaken till den.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.