Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 104.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Frälsaren fortsätter ännu samma verk, som då Han erbjöd den samaritiska kvinnan livets vatten. De, som kallar sig för Hans efterföljare, kan förakta och avvisa de utstötta ibland människorna, men varken börd, ras eller levnadsomständigheter kan avvända Hans kärlek till människors barn. Till varje själ, hur syndfull den än är, säger Han: ”’Om du kände till Guds gåva… då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.