Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 104.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Så snart, som den samaritiska kvinnan funnit Frälsaren, förde hon andra till Honom. Hon visade sig vara en mer verksam själavinnare, än Jesu egna lärjungar. De såg ingenting i staden, som tydde på att den var ett lovande missionsfält. Deras tankar rörde sig om det stora verk, som skulle utföras i framtiden. De såg inte, att runt omkring dem fanns en skörd att bärga. Men genom en kvinna, som de föraktade, kom en hel stad att lyssna till Frälsaren. Hon förde genast ljuset vidare till sina landsmän.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.