Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 105.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Denna kvinnas gärning är ett exempel på praktisk kristendom. Varje sann lärjunge är född in i Guds rike som missionär. Den, som dricker av det levande vattnet, blir som ett källsprång i öknen. Det väller upp till vederkvickelse för alla och kommer dem, som är nära att förgås, att ivrigt sträcka sig efter livets vatten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.