Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 97.     Från sida 184 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Hur kan du som är jude be mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?’”, frågade hon. Och svaret kom:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.