Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 97.     Från sida 184 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

”’Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.’” – Hon förundrade sig över, att Jesus begärde av henne en så ringa ynnest som en dryck vatten från källan vid deras fötter. Hade hon bett Honom, skulle Han ha gett henne att dricka av det eviga livets vatten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.