Tidsåldrarnas Längtan kapitel 14. 98.     Från sida 187 i den engelska utgåva.tillbaka

Vid Jakobs Brunn

Kvinnan hade ej förstått innebörden av Kristi ord, men hon greps av deras högtidliga allvar. Hennes lätta, skämtsamma ton blev snart en annan. Då hon förmodade, att Jesus talade om Sikarsbrunnen, sade hon:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.