Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 209.     Från sida 404 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Grundat på Matteusevangeliet 15:21-28; Markusevangeliet 7:24-36.
Efter sammanstötningen med fariséerna drog Jesus Sig bort från Kapernaum, for sjövägen norrut och sökte Sig till bergstrakterna på gränsen till Fenicien. Åt väster såg man på slätten de gamla städerna Tyrus och Sidon med sina hedniska tempel, sina ståtliga palats och sina affärskvarter. Bortom låg det blå Medelhavet, över vilket evangeliets budbärare skulle föra det glada budskapet till världsrikets centra. Men den tiden var ännu inte kommen. Det verk, som låg närmast till hands, var att förbereda lärjungarna för deras uppgift. Genom att dra Sig hit, hoppades Jesus att finna den avskildhet Han förgäves sökt vid Betsaida. Det var emellertid inte Hans enda avsikt med, att företa denna resa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.