Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 211.     Från sida 406 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Jesus tycktes fortfarande avvisa hennes böner, i enlighet med den känslolösa fördomsfullhet, som utmärkte judarna. Han svarade: ”’Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.