Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 211.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Detta föreföll verkligen vara ett förfäktande av, att det var orätt att slösa välsignelser, som getts Guds utvalda folk, på främlingar och utlänningar. Detta skulle i grund ha slagit ned modet på en mindre allvarlig sökare. Men kvinnan såg, att hennes tillfälle hade kommit. Under den skenbart avvisande hållningen såg hon hos Jesus en medkänsla, som Han ej kunde dölja.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.