Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 212.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Medan barnen i hemmet äter vid föräldrarnas bord, lämnas ej hundarna utan mat. De har rättighet till de smulor, som faller från det rikt dukade bordet. Om många välsignelser hade getts åt Israel – fanns det inte en välsignelse för henne också? Hon var ansedd som en hund, men kunde hon då inte som sådan få ha anspråk på en smula av Hans frikostighet?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.